Шановні викладачі!

Вітаємо вас на сайті дистанційного навчання – у віртуальному навчальному середовищі, яке надає різноманітні сучасні інструменти електронного навчання: online тестування, online виконання письмових робіт, ділові ігри, інтернет-семінари (вебінари), проведення інтернет-лекцій, форумів та інше.

Електронний інструментарій навчального середовища може бути використаний не тільки в повномасштабному дистанційному навчанні, але і в традиційних формах – денній, заочній, вечірній – як доповнення матеріалами самостійної роботи студентів.

Сайт структурований за категоріями 2-х рівнів: кафедрам та 2-м типам роботи студентів – самостійної та дистанційної. Навчальні матеріали кафедр зібрані в цих категоріх у формі дистанційних курсів дисциплін.

Для входу на сайт треба мати кафедральний або особистий аккаунт. Кафедральний аккаунт не дає можливості створювати дистанційний авторський курс, але надає можливість спостерігати за проведенням курсів викладачами кафедри і наповнювати навчальними матеріалами категорію «Самостійна робота студентів» в рамках кафедри.

Для створення особистого аккаунта необхідно надіслати листа з кафедральної корпоративної електронної скриньки на адресу Центру дистанційних технологій навчання dl@nuph.edu.ua, вказавши в листі свої прізвище, ім’я та по батькові, кафедру та назву дисципліни, для якої Ви станете автором і тьютором. Обов’язково також вкажіть вашу особисту електронну скриньку.

В категорії «Центр дистанційних технологій навчання» у вільному доступі знаходяться інформаційні матеріали, які можуть допомогти у створенні дистанційних курсів.

Бажаємо успіхів!!!


>